Trung Tâm Dữ Liệu

20/05/2019

Tổ hợp giải pháp chứng thực điện tử của Hoàng Gia giúp bảo đảm tính bảo mật các thông tin trao đổi của doanh nghiệp, tổ chức trên môi trường Internet. Đáp ứng tốt các yêu cầu trong lĩnh vực: Hải quan, Thuế, Giao dịch trực tuyến, Chính phủ điện tử

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: (+84-24)3550 1189
Email: contact@hoanggia.net

Hỗ trợ trực tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

Nguyễn Hạnh(Hành Chính)
Hỗ Trợ(Hỗ trợ đại lý)