Dịch vụ

12/04/2020

Hoàng Gia Soft hoạt động như một Trung tâm Dịch vụ Gia công phần mềm và một trung tâm nước ngoài dành riêng cho các khách hàng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu.

12/04/2020

Dịch vụ thiết kế website

12/04/2020

MOBILE APPS

20/05/2019

Tổ hợp giải pháp chứng thực điện tử của Hoàng Gia giúp bảo đảm tính bảo mật các thông tin trao đổi của doanh nghiệp, tổ chức trên môi trường Internet. Đáp ứng tốt các yêu cầu trong lĩnh vực: Hải quan, Thuế, Giao dịch trực tuyến, Chính phủ điện tử

20/05/2019

Cung cấp dữ liệu số

Hỗ trợ trực tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

Nguyễn Hạnh(Hành Chính)
Hỗ Trợ(Hỗ trợ đại lý)