Tìm tên miền ấn tượng - Tên miền

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Tìm tên miền ấn tượng

Tìm tên miền ấn tượng

Một điểm mấu chốt cần phải nhớ khi nhận diện những từ khóa tiềm năng là luôn gắng liền chúng với những tên miền có khả năng tạo ấn tượng, bởi vì chúng hiếm khi được đăng ký và cũng dễ bán hơn.

Trong tháng 2/2009, tên miền Toys.com đã được bán cho Toys R Us với giá 5.1 triệu US$. Hãy thử tưởng tượng rằng nếu không phải ai khác mà là chính bạn đã mua được tên miền này sớm hơn và bán nó?

Bạn có thể nghĩ rằng bây giờ đã là quá trễ để mua những tên miền chỉ có một từ như vậy.
Sau đây là những ví dụ về những tên miền có thể gây ấn tượng mà có nhiều hơn một từ, và cũng được bán với giá khá cao.

Tháng 7/2010, chỉ trong cuối tuần, tên miền FreeMarket.comđã được bán với giá 93,000US$, DistanceLearning.netđã được bán với giá 30,000US$,tên miền WebsiteDesign.com.au được bán với giá 19,360US$, CarPooling.it được bán với giá 19,200US$,tên miền HighInterestSavingsAccount.comđược bán với giá 18,000US$, tên miền NaturalFacelift.com được bán với giá 13,000US$ và tên miền SecurityCameraSystems.com được bán với giá 12,000US$. Trong đó bạn dễ dàng nhận thấy như tên miền HighInterestSavingsAccount.com thậm chí có đến 4 từ mà vẫn bán được với giá cao.

Khi bạn chọn những tên miền để đăng ký, một số tên miền đầu tiên bạn chọn có thể đã được đăng ký, nhưng hãy cứ tiếp tục thử những tên miền khác xem. Dùng trí tưởng tượng của bạn và luôn tìm những tên miền có khả năng gây ấn tượng. Vẫn còn rất nhiều tên miền giá trị ngoài kia.

Tìm tên miền ấn tượng
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

các Tên miền khác: