Phần mềm ERP

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Phần mềm ERP

Phân hệ quản lý tài sản

Phân hệ quản lý tài sản

Chức năng quản lý tải sản giúp cho doanh nghiệp luôn biết được thực trạng các tài sản mà doanh nghiệp đang có. Module này bao gồm các chức năng mô tả chi tiết tài sản, ai đang sử dụng và quản lý, quá trình sử dụng tài sản cho mục đích gì, tình trạng hiện tại của tài sản…...

Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng

Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng

Chức năng này giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.Chức năng:Phân loại thông tin khách hàng theo nhiều nhóm khác nhau, phân quyền truy cập tương ứng với...

Phân hệ quản lý công văn

Phân hệ quản lý công văn

Đây là công cụ tin học hóa quản lý công văn, văn bản trong tổ chức cũng như quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ trong các cơ quan, doanh nghiệp.Công cụ này giúp chuẩn hóa quy trình hoạt động tác nghiệp, tiếp nhận hồ sơ từ nhiều nguồn (e-mail, fax, văn bản giấy), quản lý toàn...

Phân hệ quản lý công việc

Phân hệ quản lý công việc

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc….Sử dụng chức năng này nhằm giám sát và kiểm...

Phân hệ quản lý nhân sự

Phân hệ quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý Nhân Sự H-HR cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chế độ chính sách phúc lợi, BHXH, BHYT, thuế thu nhập,Quản lý mô tả công việc,...