Thiết kế web được phẩm medinam

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Thiết kế web được phẩm medinam

Thiết kế web được phẩm medinam

Chúng tôi rất Vinh dự thiết kế web giới thiệu và bán sản phẩm dược phẩm medinam Web sử dụng hệ thống H-Ecom 3.0.

Vơi mong muốn website sẽ phục vụ tốt hơn cho khách hang Hoàng Gia làm đơn vị tư vấn và phát triển lại website này.
 
Bên cạnh các chức năng đã được hai bên thống nhất, website dược phẩm medianm còn được thiết kế theo chuẩn Responsive web design, hỗ trợ hiển thị tốt giao diện trên cả máy tính và các thiết bị di động.