Thiết kế website cho Ảo thuật gia Tân Vũ

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Thiết kế website cho Ảo thuật gia Tân Vũ

Thiết kế website cho Ảo thuật gia Tân Vũ

Chúng tôi rất Vinh dự thiết kế website Ảo thuật gia Tân Vũ, Website sử dụng hệ thống H-web bao ngồm các module chức năng sau:
1. Module giới thiệu: 
Trình bày thông tin giới thiệu về đơn vị chủ quản website.
2. Module Tiểu sử
Module giới thiệu về tiểu sử của chủ nhân website.
3. Module Tin Tức
Modul cho phép chia nhỏ thành nhiều loại tin khác nhau ví dụ tin nội bộ, tin mua sắm, tin xã hội...
4. Module lịch diễn
Module cho phép quản trị có thể thêm sửa xóa các thông tin liên quan đến lịch diễn, (ngày, giờ, địa điểm, giới thiệu về buổi biểu diễn).
5. Module hình ảnh
Module cho phép quản trị thêm sửa xóa các hình ảnh được trình diễn dạng slider, đẹp mắt và chuyên nghiệp
6. Module Video.
Cho phép quản trị viên có thể thêm sửa xóa các Vide-clip... được hỗ trợ đường dẫn tại hệ thống chia sẻ video-clip youtube.com
7. Module liên hệ
Chúng tôi toại sẵn from liên hệ cho phép người dùng có thể tương tác với quản trị.

Tên website: http://aothuatgia.com.vn/
Đơn vi chủ quản: Ảo thuật gian Tân Vũ
Điện thoại: 0914.367.557
Email: tanvu@aothuatgia.com.vn