Quy định sử dụng dịch vụ - Hoang Gia INC

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Quy định sử dụng dịch vụ

1. Trách nhiệm

Công ty TNHH Công nghệ truyền thông Hoàng Gia (Hoang Gia Inc) sẽ không chịu trách nhiệm nội dung của các Domain name và Website được cung cấp bởi Hoang Gia Inc dưới mọi hình thức. Để bảo đảm bí mật thông tin của khách hàng, Hoang Gia Incsẽ không can thiệp hoặc làm thay đổi các website do khách hàng tạo ra, nhưng Hoang Gia Inccó quyền đình chỉ các Domain name và Website vi phạm các quy định có trên trang này.
Khách hàng của Hoang Gia Incphải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Website của mình, kể cả chịu trách nhiệm truớc pháp luật nếu có.

2. Hủy bỏ Account:

Hoang Gia Inc có quyền hủy bỏ account của khách hàng nếu khách hàng vi phạm các quy định. Website vi phạm sẽ bị xoá khỏi server của chúng tôi. Trong truờng hợp đó Hoang Gia Incsẽ không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ.

3. Website có nội dung sau sẽ không đuợc chấp nhận:

Website mang nội dung và /hoặc chứa liên kết đến các website về:

  • Tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, đả kích, nói xấu Chính phủ Việt Nam.
  • Tình dục, khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi trụy, thông tin chỉ dành cho nguời lớn, dùng ngôn ngữ thiếu văn hoá, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hoá truyền thống Việt Nam.
  • Cracking, hacking, các công cụ liên quan, đánh cắp các sản phẩm có bản quyền, mật khẩu truy cập, dữ liệu âm nhạc MP3, ... đuợc sao chép từ đĩa CD, quảng cáo dạng bom thư.
  • Vi phạm luật bản quyền, sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu thương mại đã đuợc đăng ký, bảo hộ, tài sản trí tuệ của người khác.  

4. Thanh toán:

Hoang Gia Inc có quyền đình chỉ account của những khách hàng không thanh toán đúng hạn.

5. Các quy định khác:

Hoang Gia không bảo đảm tuyệt đối cho các dịch vụ của Hoang Gia cung cấp vì các nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn. Để tránh rủi ro có thể xảy ra, khách hàng của Hoang Gia cần giữ kín và bảo quản mật khẩu ở nơi an toàn, đồng thời thường xuyên sao lưu dữ liệu của mình.