Điều chỉnh giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền quốc gia - Thông báo

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Điều chỉnh giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền quốc gia

Điều chỉnh giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền quốc gia

Công ty Hoàng Gia trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng quy định mới về thời hạn nộp phí duy trì tên miền.VN kể từ ngày 10/01/2011.

Điều chỉnh giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền quốc gia
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

* Hiện tại:
Kể từ ngày tên miền hết hạn, sẽ có thêm 03 ngày tên miền vẫn hoạt động bình thường,  Quá 03 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 27 ngày tiếp theo (cắt  DNS). Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác đăng ký sử dụng.
* Từ ngày 10/01/2011:
Kể từ ngày tên miền hết hạn, sẽ có thêm 03 ngày tên miền vẫn hoạt động bình thường,  Quá 03 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 17 ngày tiếp theo (cắt  DNS). Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn, nếu tên miền chưa nộp phí duy trì tiếp sẽ được coi là không còn nhu cầu sử dụng, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác đăng ký sử dụng.
Công ty Hoàng Gia trân trọng Thông báo để Quý khách hàng biết, chủ động theo dõi thời hạn (các) tên miền.VN đang sử dụng; chủ động nộp phí duy trì đúng hạn để tránh trường hợp tên miền bị ngưng hoặc bị xóa. Trong trường hợp tên miền bị tạm ngưng, vui lòng liên ngay với chúng tôi để được giải đáp.
Chân thành cảm ơn vì sự hợp tác!

,

các Thông báo khác: