Chuyển tên miền về Hoàng Gia - Tên miền

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Chuyển tên miền về Hoàng Gia

Chuyển tên miền về Hoàng Gia

Bạn có thể chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về duy trì tại Hoàng Gia để được hưởng dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Khi chuyển về Nhân Hòa tên miền của bạn được tự động gia hạn thêm 1 năm đối với tên miền quốc tế, miễn phí chuyển đối đối với tên miền Việt Nam.

A. Chuyển tên miền quốc tế
Chuyển domain từ nơi khác về Hoàng Gia tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại Hoàng Gia với bản giá domain hiện tại ở Hoàng Gia.
Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về Hoàng Gia.
1.Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại http://tenmien.hoanggia.net/ phải là địa chỉ email của bạn check được.
Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
2. Vui lòng đăng ký transfer tại đây.

Chuyển tên miền về Hoàng Gia không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn Hoàng Gia tự động gia hạn thêm 1 năm.
Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về Hoàng Gia quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.
 
B. Chuyển tên miền Việt Nam .VN

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. Dowload mẫu bản khai

2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua Hoàng Gia làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

- Chuyển tên miền về Hoàng Gia không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn Hoàng Gia tự động gia hạn thêm 1 năm.
- Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về Hoàng Gia và cung cấp account cho bạn quản lý.
- Trường hợp bạn sử dụng DNS tại Hoàng Gia, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://domain.hoanggiasoft.com

Chuyển tên miền về Hoàng Gia
Rate: 4.5/5 based on 100 votes